Nothing Works Better Than An Isiza. - Better Ingredients, Better Isiza.

eget företag

Vi skulle behöva utveckla vårt varumärke i företaget. Det här kommer vi behöva mycket hjälp med förstås, för att få det så bra som det går. Mitt företag betyder allt för mig, och jag vill att allt ska vara perfekt. Så jag gör vad som krävs för att det ska bli perfekt, och så att jag är nöjd med det. Nästa vecka så ska jag på möte, för att diskutera vad vi kan göra för att få företaget att gå bättre än vad den gör nu. Jag vill komma på högre nivå med företaget, och för att jag ska kunna göra det så behöver jag hjälp. Sedan måste jag ha ett möte med mina anställda och berätta allt.